Bölüm Hakkında

Çeviribilim Bölümü Genel Tanıtım Broşürü

Eğitim Süreci

Çeviribilim Bölümünün 4 yıllık (8 yarıyıl) olması ve programımızda yer alacak derslerin, temel ve mesleki dersler (zorunlu) olmak üzere öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden oluşması planlanmaktadır. Bölümümüzde ilk olarak eğitim verilmesi planlanan anabilim dalları arasındaki Arapça ve İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dallarını tercih edecek öğrenciler için öncelikle bir yıl hazırlık eğitimi öngörülmektedir.

Lisans Programının yanı sıra Arapça ve İngilizce Öğretmenliği; Arap Dili ve Edebiyatı ile İngiliz Dili Edebiyatı Bölümlerinde Çift Anadal ve Yandal yapma imkânı sunulacaktır. Anabilim Dallarında öğretim gören öğrencilerin Erasmus Öğretim Hareketliliği kapsamında yurtdışına gönderilmesi hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Çeviribilim Bölümü öğrencilerinin, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı kişiliği kazanmaları, mesleklerinde katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, toplumsal alanda saygılı bireyler olmaları açısından çok boyutlu eğitim ve öğretim sunulması da amaçlarımız arasındadır.

Çalışma Alanları

Çeviribilim mezunları çeşitli uzmanlık alanlarında serbest çevirmen, kurum çevirmeni (hukuk, kamu yönetimi, edebiyat, tıp, mühendislik, vb.) ya da giderek gereksiniminin arttığı çok katmanlı dil uzmanları olarak düzeltmen, terminoloji uzmanı, altyazı uzmanı, yerelleştirme uzmanı ve bilişim ve iletişim teknolojileri uzmanı, proje yöneticisi, redaktör, çeviri editörü, çeviri eğitimcisi, kültür uzmanı, çeviri bürosu işletmecisi, akademisyen ve öğretmen olarak çalışabilme imkânı bulmaktadır.

Hedefimiz

Çeviribilim Bölümümün hedefleri arasında çeviribilime yönelik akademik çalışmalarda ve çevirmenliği meslek olarak yapan bireylerin yetiştirilmesinde, Türkiye'de uluslararası düzeyde çeviri eğitimi veren en yetkin bölüm olmak; ulusal ve uluslararası kuruluşlarda çalıştırılmak üzere tercih edilen, çok dilli çeviri yapabilen sözlü ve yazılı çevirmenler yetiştirmek; hem ulusal hem de uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde bilim dünyasına olduğu kadar ülke kalkınmasına da katkıda bulunacak önder bir bölüm olmak bulunmaktadır.

 

0378 501 1000/ Dahili No: 1053 : --- (0378) 501 10 15: --- : edebiyat@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı