image/svg+xml
image/svg+xml

Ana Değerler

Ana Değerler


Bartın Üniversitesi Çeviribilim Bölümü;

*İnsana Saygı
*Güvenilirlik
*Sorgulayıcı Yaklaşım
*Toplumsal Duyarlılık
*Doğal Çevreye Duyarlılık
*Yenilik ve Dinamizm
*Yüksek Akademik Nitelik gibi ana değerler üzerinde durur.