image/svg+xml
image/svg+xml

Bölüm Başkanından

Tarihin kendisi kadar eski ve insanların varoluşundan bu yana etkinliğini sürdüren çeviri, bir kişinin ya da ulusun dış dünyayı tanıyabilmesi veya kendisini dış dünyaya tanıtabilmesi için olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Son yıllarda küreselleşmenin de etkisiyle dış dünyayla ilişkilerin artması sonucunda çeviriye ve çevirmene duyulan ihtiyaç artmış olup Çeviribilim bölümleri de bu doğrultuda önem kazanmıştır. Nitelikli çevirmen yetiştirmek adına çevirinin her aşamasında öğrencilerin gelişim kaydetmesini sağlayan ve geleceğin çevirmenlerini çeviri dünyası için hazırlayan Çeviribilim bölümleri sürekli olarak kendini güncelleyen akademik personeliyle öğrencilere azami fayda sağlamak adına gerekli altyapıyı oluşturmaktadır.

Günümüzün artan bu çeviri ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına Bartın Üniversitesi nitelikli çevirmenlerin yetiştirilmesinde rol oynamak için Çeviribilim Bölümü kurma yönünde girişimlerine başlamış olup en kısa zamanda öğrenci alımı yapmayı planlamaktadır. Bartın Üniversitesi Çeviribilim Bölümü bünyesinde çalışan personelimiz hem teori hem piyasa hem de teknoloji anlamında oldukça donanımlı kişiler olup öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarına karşılık verebilecek kapasitededir.

Bölümümüzde öğrencilerimize yönelik kuramsal ve uygulamaya yönelik dersler ile BDÇ (Bilgisayar Destekli Çeviri) araçlarının çalışma mantığına ve bu araçların aktif bir şekilde kullanımına yönelik bir eğitim verilmesi planlanmaktadır. Böylece bölümümüzden mezun olan Çeviribilim öğrencileri gerek akademik anlamda gerekse piyasada her türlü beklentiyi karşılayabilecek donanıma sahip olacaklardır. Ayrıca öğrencilerimize kendi anabilim dallarında aldıkları derslerin yanı sıra ikinci ve üçüncü yabancı dil imkânı da tanınarak öğrencilerimizin çok dilli olarak mezun olmaları sağlanacaktır.

 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Cem ODACIOĞLU

Bölüm Başkanı