image/svg+xml
image/svg+xml

Çevirmen Psikolojisi kitabı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Cem Odacıoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Fadime Çoban editörlüğünde çıkmıştır.

ÖNSÖZ

1972 yılından itibaren bilimsel bir perspektifte ele alınmaya başlanan çeviribilimin edebiyat, sosyoloji, dilbilim, felsefe, karşılaştırmalı edebiyat gibi alanlarla kurduğu ilişkiler günümüz koşulları ve ihtiyaçları çerçevesinde her geçen gün farklılaşmaktadır ve bunun sonucunda çeviribilim farklı disiplinlerle ilişki kurmaktadır. Bu alanlardan biri de psikolojidir. Çeviribilim-psikoloji ilişkisini ele alan pek çok yabancı makale ve yeni basılmış kitaplar bulunmaktadır. Çeviri sürecini aslında belirgin olarak etkileyen bir faktör de çevirmen psikolojisidir. Çevirmen psikolojisi altında çevirmenlerin kendilerine duydukları özgüven, özsaygı, özdisiplin, kendini gerçekleştirme, empati, duygusal zeka, kültürel zeka, kişilik özellikleri vb. pek çok doğrudan ve dolaylı disiplinlerarası unsur araştırma konusu yapılabilir.

Çevirmen Psikolojisi kitabı da bu unsurları farklı açılardan disiplinlerarası olarak ele almak üzere toplam 15 farklı kitap bölümünden oluşmaktadır. Her bölüm farklı yazarlar tarafından özverili bir çalışmanın neticesinde yazılmış olup, tıpkı yabancı ülkelerdeki literatür gibi Türkiye'de de çevirmen psikolojisi adı altında bir literatür oluşturulmasını ve çeviribilim-psikoloji ilişkisini farklı düzlemler, ortam ve konularda değerlendirmeyi ve doğrudan ya da dolaylı disiplinlerarası çalışmaları artırmayı amaçlamaktadır. 

Kitabın gerek bu alana ilgi duyan kitleye gerekse de çeviribilim camiasına katkı sağlamasını umarak keyifli bir okuma dileriz. 

Editörler

Fadime ÇOBAN ve Mehmet Cem ODACIOĞLU
  • Çevirmen Psikolojisi kitabı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Cem Odacıoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Fadime Çoban editörlüğünde çıkmıştır.