image/svg+xml
image/svg+xml

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cem ODACIOĞLU
Bölüm Başkanı
Birim: Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Çeviribilim
e - Posta:cemodacioglu@bartin.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Fadime ÇOBAN ODACIOĞLU
Birim: Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Çeviribilim
e - Posta:fcoban@bartin.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin DEMİR
Birim: Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Çeviribilim
e - Posta:hudemir@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 1000/ Dahili No: 1053
Dr. Öğr. Üyesi Çelik Ekmekçi
Birim: Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Çeviribilim Bölüm
Arş. Gör. Evren BARUT
Birim: Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Çeviribilim Bölümü
e - Posta:evrenbarut@bartin.edu.tr
Arş. Gör. Ayşenur KIRIK
Birim: Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Çeviribilim
e - Posta:akirik@bartin.edu.tr
Arş. Gör. Alper ÇALIK
Birim: Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Çeviribilim
e - Posta:acalik@bartin.edu.tr
Arş. Gör. Amire ACAR
Birim: Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Çeviribilim
e - Posta:aacar@bartin.edu.tr
Arş. Gör. Fuat DAŞ
Birim: Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Çeviri Bilim
e - Posta:fdas@bartin.edu.tr
Arş. Gör. Zeliha ÇİLEK
Birim: Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Çeviribilim Bölümü
e - Posta:zelihacilek@bartin.edu.tr