Dr. Öğr.Üyesi Hüseyin DEMİR
Bölüm Başkanı Çeviribilim Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1053
hudemir@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Mehmet Cem ODACIOĞLU
Anabilim Dalı Başkanı Çeviribilim Bölümü İngilizce Mütercim Tercümanlık
0378 501 1000
cemodacioglu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Fadime ÇOBAN
Çeviribilim Bölümü İngilizce Mütercim Tercümanlık
0378 501 1000
fcoban@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Alper Çalık
Çeviribilim Bölümü İngilizce Mütercim Tercümanlık
0378 501 1000
acalik@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Ayşe Nur Kırık
Çeviribilim Bölümü İngilizce Mütercim Tercümanlık
0378 501 1000
akirik@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Amire Acar
Çeviribilim Bölümü Arapça Mütercim Tercümanlık
0378 501 1000
aacar@bartin.edu.tr
Web Adresi CV

0378 501 1000/ Dahili No: 1053 : --- (0378) 501 10 15: --- : edebiyat@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı